La Guamera istandus on ümberkaudsete elanikega tihedat koostööd arendanud juba 35 aastat, pakkudes kvaliteetseid maitseid, mida sellel mägisel Colombia Caldase piirkonnal on laialdaselt pakkuda.

GAP-i olulisus kohvifarmerile

Farm teeb koostööd Good Agricultural Practices ehk GAP programmiga, mille abil hoiavad naabruskonna farmid au sees autentset kohvi sertifitseerimist, et näidata kohviarmastajale oma lugupidamist kohvi sordi- ja maitsepuhtuse vastu.

GLOBALG.A.P. TOIDUAINETE OHUTUS NING JÄTKUSUUTLIKKUSE OLULISUS

G.A.P. e Good Agricultural Practices on rahvusvaheline organisatsioon, mis on pühendunud ohutu ning jätkusuutliku põllumajanduse säilitamisele. Organisatsioon on loonud põllumajanduse standardi, mida järgib üha enam tootjaid, varustajaid ning tarbijaid üle kogu maailma.

Respekteeri! Anna, et saada!
Usalda! Ehita, et hoida!
Ausus! Ela seda.
Lojaalsus! Näita seda.
Hooli! Kuulake üksteist.

ETTEVÕTTE EESMÄRK

Igal generatsioonil on õigus ohutule toidule. G.A.P. aitab farmeritel ühendust luua turuga, kus nad saavad müüa oma ohutut ning jätkusuutlikult kasvavatud toodangut. See standard on loodud ühise süsteemi põhjal, kus kõik järgivad samu väärtushinnanguid läbi kogu tootmisahela.

See ettevõte on sihikindel, seal tegutsevad inimesed, kellel on kirg selle vastu, mida nad igapäevaselt teevad. Motivaatoriks on leida positiivseid lahendusi globaalsetele probleemidele, mis tekivad põllumajanduse tarneahelates.

GLOBALG.A.P AJALUGU

GLOBALG.A.P sai alguse aastal 1997 EUREGAP nime all. Initsiatiiv tuli jaemüüjatelt kes kuulusid toona Euro-Retailer Produce Working Group-i nime alla. Jaemüüjad märkasid tarbija muret, et kas toiduaine, mida nad tarbivad, on ikka piisavalt ohutu. Kui suur on keskkonna jalajälg selle tootmisel ning mis tingimustes inimesed töötavad ja kui hea, humaanne on farmides kasvavate loomade elu.

GOLBALG.A.P on lipulaev omas valdkonnas, muutes tarbijate nõuded heade põllumajandustavade edendamiseks. Kiiresti täienevas nimekirjas on praeguseks liikmeid rohkem kui 135 erinevast riigist.

Coffee People La Guamera farmist

LAHENDUS PROBLEEMIDELE

Kõrgete standardite ja protseduuride loomine oli alus, et tekitada ühtne G.A.P süsteemi vundament.

EUREGAP standardid aitasid tootjatel luua ühtse süsteemi, mis on vastu võetud kogu Euroopas. Loetelust leiab kriteeriumeid alates toidu ohutusest, jätkusuutlikust tootmisest, töötajate ning loomade heaolu tagamisest, lõpetades vastutustundliku veetarvitamise ning taimede paljundamisega. Ühtlustatud sertifitseerimine tähendab tootjatele ka kokkuhoidu, kuna neil ei ole enam vaja igal aastal läbida mitmeid auditeid, erinevate kriteeriumide alusel.

Aprillis lisandus Coffee People’i sortimenti kohv Colombiast La Guamera farmist, mis on samuti liitunud G.A.P. programmiga!